Dr. Horváth Géza - egyetemi docensintézetvezető, tanszékvezető
SZTE, Germán Filológiai Intézet
A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány kuratóriumi tagja

1956. július 12-én születtem Veszprémben. Az általános iskolát 1962 és 1970 között végeztem a veszprémi Ének-Zenei Általános Iskolában, melyet Kodály Zoltán alapított. 1970 és 1974 között a veszprémi Lovassy László Gimnázium diákja voltam. 1975 és 1980 között az ELTE magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom szakos hallgatója és az Eötvös József Collegium diákja voltam. 1980-1981 között elvégeztem az ELTE FTCS (Fordító és Tolmácsképző Csoport) kurzusát, ahol német-magyar, magyar-német szakos tolmács és fordító másoddiplomát szereztem.

1980-tól 1998-ig a báró Eötvös Loránd által 1895-ben alapított Eötvös József Collegium tanára, 1995 és 1998 között igazgatóhelyettese voltam. 1981-től 1985-ig az FTCS-ben fordítás- és tolmácsolás kurzusokat tartottam. Az 1980-as években az Eötvös Collegiumban német nyelvet oktattam, és Prof. Dr. Fritz Paepckével előkészítettem a heidelbergi Ruprecht-Karl-Universität és az ELTE közötti tudományos együttműködést. 1989-től az Eötvös Collegiumban megszerveztem a „Deutsches Seminart”, ahol öt-tíz fős csoportokban műhelymunka keretében német irodalmi és műfordítói szemináriumokat tartottam az ELTE, BTK, Német Nyelv és Irodalom Tanszékkel egyeztetve, illetve magyar nyelven előadásokat tartottam más szakos kollégákkal, (pl. Géher Istvánnal, Göncz Árpáddal és Ritoók Zsigmonddal) nagyobb közönség számára (Fr. Dürrennmatt, Th. Mann, Carl Spitteler, Shakespeare, Szophoklész, stb.). 1995-ben oktatói munkám elismeréseként kitüntettek az Eötvös József érdemrenddel. 1989-1990-ben a DAAD (Deutscher Akademisches Austauschdienst) tíz hónapos kutatói ösztöndíjával az NSZK legtekintélyesebb irodalmi archívumában, a marbachi Deutsches Literaturarchiv ösztöndíjasaként kutattam Hermann Hesse életművét, ahol Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Zeller, az intézet akkori igazgatója vezette kutatói tevékenységemet. 1995 és 2001 között az Osiris Könyvkiadó felsőoktatási igazgatójaként szerveztem és irányítottam a kiadó felsőoktatási könyvprogramját (különösen az Osiris Tankönyvek és az Osiris Könyvtár sorozatokat). Tudományos kutatásaim elsősorban a XIX. és XX. századi német irodalom és kultúra (Sturm und Drang, romantika, Novalis, A. Schopenhauer, J. W. Goethe, Fr. Nietzsche, Th. Mann. H. Hesse, Fr. Dürrennmatt) területére koncentrálódnak. Ebből a korszakból számos művet fordítottam az említett szerzőktől. 1995-től sorozatszerkesztője és részben fordítója vagyok a Cartaphilus Könyvkiadó gondozásában megjelenő magyar Herman Hesse-életműsorozatnak, melyből 2006 karácsonyáig 20 kötet jelent meg (az utolsó Thomas Mann és Hermann Hesse levelezése, 2006 decemberében). Ugyancsak a Cartaphilus Kiadó gondozásában jelennek meg egy tíz kötetesre tervezett E.T.A. Hoffmann-életműkiadás kötetei, melynek első két kötete – Fantáziadarabok Callot modorában I II. mármegjelent fordításomban, jegyzeteimmel és utószómmal.

1995 óta a Protestáns Szemle című folyóirat szerkesztőségi tagja vagyok. 2002-ben meghívtak az Internationale Hermann-Hesse-Gesellschaft alapító tagjának, 2004-től a társaság megbízásából megjelenő Hermann-Hesse-Jahrbuch (Tübingen: Niemeyer Verlag) kiadói bizottságának tagja vagyok. 2002-ben három hónapot töltöttem a bécsi IWM (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) Paul Celan-ösztöndíjasaként Bécsben (Fr. Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches I. fordításán dolgoztam). 2004-ben elnyertem a Calwer Hermann Hesse-Stiftung háromhónapos kutatói ösztöndíját, melyet pályázat nélkül egy tudományos grémium ítélt meg számomra. Az ösztöndíjas calwi tartózkodás alatt H. Hesse A napkeleti utazás és Sváb életrajz című írásait fordítottam magyarra.

1990 óta tagja vagyok a marbachi Schiller-Gesellschaftnak, 1999 májusa óta mint alapító tag tagja vagyok a Magyar Goethe-Társaságnak, 2002 óta az Österreichische Nietzsche-Gesellschaftnak, ahol többször is tartottam előadást Fr. Nietzsche szövegeinek fordítási problémáiról. 2006 óta kuratóriumi elnöke vagyok a Magyar Hermann Hesse Alapítványnak. 2002 és 2005 között Széchenyi Ösztöndíjban részesültem.

1990-1991-ben a JATE Német Nyelv és Irodalom tanszékén vendégtanárként dolgoztam, 1999-ben az SZTE, Germán Filológiai Intézet másodállású adjunktusa voltam, 2002-től az intézet főállású docense vagyok. 2000-ben az SZTE-n summa cum laude fokozattal elnyertem a PhD-fokozatot a „Wege der deutschen Innerlichkeit. Am Beispiel von Johann Wolfgang von Goethes Die Leiden des jungen Wether, Hermann Hesses Siddhartha und Thomas Manns Doktor Faustu” című munkámmal. 2005 augusztusától az SZTE Germán Filológiai Intézet igazgatója vagyok. Ebben a minőségemben szervezem és irányítom a BA- és az MA-képzést, illetve a kasseli egyetem Germanisztikai Intézetével közös diploma (double diplom) előkészítésén munkálkodom. 2007. július 1-je óta az SZTE Germán Filológiai Intézet Német Irodalomtudományi Tanszékének vezetője vagyok. Az 1990-es évek óta rendszeresen tartok előadásokat hazai és nemzetközi konferenciákon, előadásokat és szemináriumokat hazai és külföldi egyetemeken.

Budapest, 2008. áprilus 4.