Dr. Körösényi András

Diploma, éve: MKKE, 1982.
Tudományos fokozat: az MTA doktora [D.Sc.] 2002; Habilitált, 1999.
Munkakör: Egyetemi tanár
Munkáltató tanszék neve: Politikatudományi Intézet
Mióta van a tanszéken: 1985. November 1.

Elérhetőség: E.322, 411-6500/2753, 411-6534

Kari E-mail cím: koros@ajk.elte.hu,  korosen@axelero.hu

Nyelvismeret: angol, német

Oktatás: Pártok és pártrendszerek, A magyar politikai rendszer, Politikaelmélet.

Kutatási tevékenység: Demokráciaelméletek, Kormányzati rendszer és politikai intézmények Magyarországon, Modern politikai gondolkodás és politikaelmélet.

Országos és nemzetközi szakmai testületekben folytatott tevékenység: Magyar Politikatudományi Társaság tagja, Politikatudományi Szemle szerkesztőbizottsági tagja, The Journal of Communist Studies and Transition Politics című folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, Osiris kiadó, Politológia sorozat, sorozatszerkesztő.

Publikációk:

1990 és 2000 közötti publikációk
2001-es publikációk
2002-es publikációk
2003-as publikációk
2004-es publikációk

2005-es publikációk