KÓSA LÁSZLÓ (1942) – kurátor

tanszékvezető professzor, akadémikus Művelődéstörténeti Tanszék 
e-mail: kosal@ludens.elte.hu 
telefon: 06 1 411 6500/5456
Tanulmányok: ELTE BTK magyar-néprajz, 1962–1967

Szakmai életrajz:
1967–1981      tudományos kutató, MTA Néprajzi Kutatócsoport
1976                történettudomány kandidátusa
1981–1990      docens, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék
1987-től           tanszékvezető
1988                történettudomány doktora
1990-től           professzor
1997–2000      Széchenyi professzori ösztöndíj
1998                MTA levelező tagja

Nyelvtudás: német, angol

Oktatási terület: 19–20. századi magyar művelődéstörténet: életmódtörténet, mentalitástörténet, a műveltség regionális tagolódása, kulturális intézmények története, tudománytörténet, egyháztörténet, társadalomnéprajz

Kutatási terület: 19–20. századi magyar művelődéstörténet

Szakdolgozati témakörök:
Életmód- és mentalitástörténet
Egyháztörténet
Természeti csapások és civilizációs hatásaik
Technikai civilizáció
A részletes tematika fogadóórán személyesen megtekinthető

Publikációk:
A magyarságtudomány kézikönyve. (szerk. és fejezetek) Bp., Akadémiai 1991. – Die Ungarn. Ihre Geschichte und Kultur. Bp., Akadémiai 1994. – A Companion to Hungarian Studies. Bp., Akadémiai, 1999.
Egyház, társadalom, hagyomány. Bp.-Debrecen, Ethnica 1993.
Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon 1880–1920. 3. bőv. kiadás Bp. Planétás 1997.
Magyar művelődéstörténet (szerk. és fejezetek) Bp., Osiris 1998. – Cultural History of Hungary I–II. Bp., Osiris-Corvina 1999–2000.
Fürdőélet a Monarchiában. Bp., Holnap 1999. – Badeleben in Österreich-Ungarn. Bp., Holnap 1999.
A magyar néprajz tudománytörténete. 2. bőv. kiad. Bp., Osiris 2001.
„Hét szilvafa árnyékában”. A nemesség alsó rétegének élete és mentalitása a rendi társadalom utolsó évtizedeiben Magyarországon. Bp., Osiris 2001.
Nemesek, polgárok, parasztok. Néprajzi, történeti antropológiai és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp., Osiris 2003.