Dr. Sólyom Jenő – kurátor

Kolozsvár, 1940. november 27.) fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja, evangélikus egyházi vezető

Életpályája

Önéletrajz

Születési hely és idő:
Kolozsvár, 1940. november 27.

Munkahely és beosztás:
MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet, kutatóprofesszor
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék, egyetemi tanár

Munkahelyi cím:
MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet,
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33.

Egyetemi tanulmányok:
Eötvös Loránd Tudományegyetem, fizikus szak, 1959-1964

Tudományos fokozatok:
a fizikai tudományok kandidátusa, 1970
sub auspiciis kitüntetéses doktor, 1972 
a fizikai tudományok doktora, 1978
az MTA levelező tagja, 1987
az MTA rendes tagja, 1993

Hosszabb külföldi utak:
Landau Elméleti Fizikai Intézet, 1967-68
Institut Laue-Langevin, Grenoble, 1970-71
University of Illinois in Urbana-Champaign, 1978-80
Université de Lausanne, 1984-85
Institut Laue-Langevin, Grenoble, 1985-88
Université de Lausanne, 1991-92

Kutatási területe:
elméleti szilárdtestfizika, különösen az alacsony dimenziós, erősen korrelált elektronrendszerek elektromos és mágneses tulajdonságai

Főbb publikációi:
The Fermi gas model of one-dimensional conductors, Advances in Physics, 28, 1979, 201
A modern szilárdtestfizika alapjai I-III. kötet, ELTE Eötvös Kiadó, 2002-2003