2019. július 24.  Legfrissebb hírek

NTP-SZKOLL-13 pályázat
A Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium 2014/15-ös tanév tavaszi Közéleti Estjei és Műhelyei az alábbi támogatók közreműködésével valósult meg az NTP-SZKOLL-13 pályázat keretén belül: ...Részletek

Közéleti est - Vendégünk György Zsombor, az MN és a Hírtv munkatársa lesz.
Közéleti est
2014. október 1. 19:30

Vendégünk György Zsombor, az MN és a Hírtv munkatársa lesz. A plakát itt érhető ...Részletek


Meghívó - Az anglikán kereszténység évszázadai

Meghívó - Az anglikán kereszténység évszázadai

A történelmi és a teológiai arculat változásai
a 16. századtól a 21. századig
Szerkesztők: Fabiny Tibor és ...Részletek


Szemináriumok

2010-2011-es tanév második félév

Műhelyek:

Jogi műhely: Aktuális emberi jogi kérdések
Európai regionális politika és Kárpát-medence összefüggései
Ókeresztény és újplatonikus lélekfilozófia és teológia
Ódor László: "Diplomácia"
Dr. Tőkéczki László: A Kádár-rendszer egyházpolitikája, társadalompolitikája

Egyházi órák:

Dr. Fabiny Tibor: Szentírásértelmezés és felekezeti hagyomány :
II. 23. Szentírásértelmezés és a hívő zsidóság
III.9. Szentírásértelmezés és az orthodox keresztény hagyomány
III.16. Szentírásértelmezés és a római katolikus hagyomány
III.30. Szentírásértelmezés és a lutheránus hagyomány
IV.6. Szentírásértelmezés és a kálvinista hagyomány
V. 4. Szentírásértelmezés és a kisegyházak (pl. az adventista hagyomány)

Dér Katalin: Bevezetés a négy evangéliumba
Steven Winget: Is It Really Reasonable to Believe?

Diák szemináriumok:

Rajz
Mérnöki Fizika
Hadtörténet és informatika: A multimédia szerepe a történeti kutatásban és az oktatásban
Néprajzi szeminárium

Nyelvórák:

Német nyelv
Orosz nyelv

2010-2011-es tanév első félév

Műhelyek:

Társadalomtudományi műhely: Magyarország a két világháború között
Bölcsészettudományi műhely: Eukhé, ekstasis, henósis: Misztikus krisztológia és antropológia a keresztény teológiában
Otthon Európában
Jogi műhely: Választójog a gyakorlatban

Egyházi órák:

Dér Katalin: Jövő - jövendölés - prófécia
Steven Winget: Can an Educated Person Believe the Bible?
Misszió a társadalom peremén

Diák szemináriumok:

Programozás szeminárium
Hálózatok a társadalomban
Jókai szeminárium
Női szeminárium
orosz nyelv

2009-2010-es tanév második félév

Természettudományi műhely
Társadalomtudományi műhely: Magyarország nagyhatalmi erőtérben, 1918-1990
Bölcsészettudományi műhely: Klasszikus görög tudomány és világkép
A (poszt)modern világ eszméi és súlyponti kérdései - keresztény (protestáns) válaszok
Jogi műhely: Kötelmi jog
Tízparancsolat
Fides et ratio
The Plotline of the New Testament
Angol nyelv
Német nyelv
Kórus

Diák szemináriumok:

Matematika szeminárium
Néprajz
Webszerkesztés
Világra jönni

2009-2010-es tanév első félév

Természettudományi műhely
Társadalomtudományi műhely
Bölcsészettudományi műhely
Tisza István és a protestantizmus
Bibliaóra
Fides et ratio
Egyházi angol nyelv
Hulladékgazdálkodás
Író-olvasó találkozók
Kórus

Diák szemináriumok:

Színjátszó szeminárium
Csapatépítő tréning
Matematika szeminárium

2008-2009-es tanév második félév

Hímnem-nőnem Nézőpontok a filmkritika-íráshoz
Elbeszélés, metafora, szöveg
Vitatott kérdések a magyar történelemben
Kórus
Fides et ratio A gondolkodó ember hite
Matematika szeminárium
Előadások az informatikáról matematikát szeretőknek
Magatartáskultúra, önismeret

2008-2009-es tanév első félév

Keresztény gondolkodók
Protestáns történelem
A levegő kémiai összetétele
Személyes hatékonyság fejlesztő tréning