Szemináriumok

A keresztény gondolkodás klasszikusai eőadássorozat
2008-2009 őszi szemeszter


Programfelelősők: Dr. Fabiny Tibor egyetemi tanár,
KRE, Hermeneutika Tanszék
Időpont: keddenként 18.30-20.00


1. A keresztény gondolkodás újszövetségi gyökerei

Jézus beszéde és Pál apostol teológiája

2. Ókori keresztény gondolkodók
Olvasmány: Augustinus: Vallomások

3. Középkori keresztény gondolkodók
Olvasmány: Canterbury Szent Anzelm: Miért lett Isten emberré? Kempis Tamás: Krisztus követése

4. A reformátorok gondolkodása
Olvasmány: Luther Márton: A keresztény ember szabadságáról William Tyndale: A Szentírásra vezető ösvény (Részletek a Luther-filmből és a Tyndale-filmből)

5. A pietizmus és az evangelikálok
Olvasmány: Jonathan Edwards: A vallási indulatokról I. fejezet

6. Modern egzisztencializmus kezdetei
Olvasmány: Kierkegaard: A keresztény hit iskolája

7. Newman és az oxford mozgalom
Olvasmány: Newman: Apologia pro Vita Sua

8. Teológiai eszmélés a 20. században: Barth és Bultmann
Olvasmány: Barth: Evangélium és törvény, Bultmann: Jézus Krisztus és a mitológia

9. Hit és élet : Bonhoeffer
Olvasmány: Bonhoeffer: A szentek közössége Bonhoeffer: Követés

10. Hit és élet: Ordass
Olvasmány: Ordass: A keresztfa tövében

11. Hit és élet: Balczó
Film: Kósa Ferenc Küldetés (1976) c. filmjének megtekintése

12. A kereszténység peremén: Hamvas Béla
Olvasmány: Hamvas: Scientia sacra


Javasolt szakirodalom:

Javasolt szakirodalom: Tony Lane, A keresztény gondolkodás rövid története, Harmat-Kálvin, 2001 Szabó Ferenc, Keresztény gondolkodók a 20.században, Agapé, 2004 Fabiny Tibor, A megállás szimbóluma. Előadások Ordass Lajosról, Budapest, 2001 Dér Katalin: A Biblia olvasása, Budapest, Kairosz, 2008.