Szemináriumok

2008-2009. őszi szemeszter

A levegő kémiai összetétele és az éghajlat változása
Programfelelősők: Dunkel Zoltán


Áttekintés           
A szeminárium összefoglalást ad a Földet övező gázburok fizikai szerkezetéről, kémiai összetételéről, az összetevők méréséhez alkalmazott módszerekről, a világban működő megfigyelő hálózatokról, a levegőminőség szabályozásának lehetőségeiről. Ismertetésre kerül a jelenlegi légkör kialakulása a földtörténeti korok során. Bevezetésre kerül az éghajlat és az éghajlat-változás, változékonyság fogalma, az értelmezése. Bemutatásra kerül az emberi tevékenység hatása a levegő összetételének változására, s annak az éghajlatra gyakorolt lehetséges hatásairól. Ismertetésre kerül az ózon, és széndioxid probléma. Befejezésül ismertetésre kerülnek a klímaváltozással foglalkozó nemzetközi konferenciák, egyezmények. Az anyag megértése és követése nem kíván a középiskolainál több matematikai, fizikai, kémia ismeretet.


I.           
A levegő kémiai összetétele. Tartózkodási idő. Nyomanyagok, kondenzációs magvak.


II.           
A légszennyezés forrásai és nyelői. Térbeli és időbeli skálák. A levegőminőség szabályozása. Kül- és beltéri levegőminőség.


III.           
Meteorológiai megfigyelési módszerek, Globális Föld megfigyelés eszközei. A távérzékelés lehetőségei és korlátjai.
Előadók: Szalay Annamária vs Majtényi László


IV.           
Mérési módszerek a nyomanyagok meghatározására. Antropogén kibocsátások. Kén kibocsátás. Nitrogén oxidok a levegőben.


V.           
A VOC kibocsátás csökkentése. Metán. Szénmonoxid. A szennyező anyagok növényekre gyakorolt hatása, s annak vizsgálati, mérési módszerei.


VI.           
A légköri ózon kérdése. Troposzférikus és sztratoszférikus ózon mennyiségének változása. Ózonlyuk.


VII.           
Az éghajlati rendszer. Az általános cirkuláció. Az óceáni szállítószalag szerepe a földi energia-háztartásban.


VIII.           
Az ózon és a szén-dioxid, valamint egyes nyomgázok hatása a éghajlatváltozásra. Radioaktív anyagok a légkörben.


IX.           
A légszennyeződés terjedésének meghatározása. A meteorológia szerepe a légszennyeződés kártételeinek lehetséges csökkentésében.


X.           
A szennyezőanyagok térbeli és időbeli terjedésének meghatározása.


XI.           
A földi légkör kialakulása. A bioszféra hatása a légkörre. Az emberi tevékenység hatása a levegő kémiai összetételére.


XII.           
Az éghajlat változása a földtörténeti korokban és az ipari forradalom után. A globális felmelegedés meteorológiai és környezeti jelei.


XIII.           
Érdeklődés esetén látogatás az Országos Meteorológiai Szolgálat Marczell György Főobszervatóriumában.