Szemináriumok

2008-2009. tavaszi szemeszter

VITATOTT KÉRDÉSEK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN
Programfelelősők: Dr. Tőkéczki László
Időpont: keddenként 18h 30-tól


I.           
A magyar őstörténet – politika és tudomány
a. a tudásnak és „hitnek” nincs közvetlen politikai következménye
b. fontos tudományos kérdés, de nincs napi és pártpolitikai jelentősége
c. miért torzult a magyar történelmi tudat a román és szlovák mintára?II.           
A keleti és nyugati határvidéki magyarság – van-e átléphetetlen kulturális különbség? Nyugati magyarság – keleti népek (orthodoxia). Mit üzen a múlt az Árpádok idején?


III.           
A keresztyénség (Nyugat) védőbástyája – a magyar nemesi öntudat. Mit jelent a magyar nemesi szabadság?


IV.           
A reformáció és magyarság. A Habsburgok szerepe Európában. Magyarság és Európa, tartósan.
Előadók: Szalay Annamária vs Majtényi László


V.           
Mit jelent a XVIII. század „nemzetietlensége”? Magyarság és a frissen bevándorolt nemzetiségek. Van-e itt marxista „igazságság”? Mit jelent itt az európaiság? Nemesség és társadalmi minőség. Hogy „működött” a magyar nemesség, mint vezető csoport?


VI.           
Érték és érdek a társadalomban és a politikában. Reformkori harcok. Mit jelent a protestantizmus a magyarságban? Van-e a magyar minőségnek alternatívája a Kárpát-medencében?


VII.           
Vallás, egyház – hit és etnitcitás a Kárpát-medencében. Művelődés és egyház. Hogyan működött a katolicizmus a protestantizmus és az orthodoxia?


VIII.           
Nagyhatalmak és Közép-Európa. A „progresszió”, mint pótvallás. A zsidóság szerepe és hatása a Kárpát-medencében.


IX.           
A szocializmus, mint pótvallás. Érdek és érték. Igazság és manipuláció.


X.           
A nacionalizmus (≠fajiság) a térségben. Keresztyénség és hazafiság. Fajelmélet és eugenika.


XI.           
Magyarság és németség viszonya a kezdetektől a XX. század közepéig. Osztrákság és (birodalmi) németség.


XII.           
Pánszlávizmus – orosz expanzió. Orthodoxia és kommunizmus.


XIII.           
Szekularizáció és magyarság. Szegénység és vallás. Protestantizmus és kultúra (kulturprotestantizmus). Mi maradt a kommunizmus után a keresztyénségből?